Calitatea si conformitatea produselor

Declaratie de conformitate nr : 1609026207

Declaratia de conformitate indeplineste cerintele urmatoarelor acte normative si reglementari:

 • Hotararea de guvern HG nr.1197 din 24 octombrie 2002,cu modificarile ulterioare,pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele ce vin in contact cu alimentele.
 • Regulamentul Nr.1935/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 Octombrie 2004 privind materialele si obiectele destinate sa vina in contact cu produsele alimentare.
 • Regulamentul (UE) nr.10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele si obiectele din plastic destinate sa vina in contact cu produsele alimentare.
 • Regulamentul (CE) nr.2023/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 privind buna practica de fabricatiei a materialelor si a obiectelor destinate sa vina in contact cu produsele alimentare.
 • Legea nr.249 din 28 octombrie 2015 care transpune prevederile Directivei 94/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 1994 privin ambalajele si deseurile de ambalaje cu modificarile ulterioare.

Fabricarea paharelor:

 • Nu au fost utilizate substante pentru care sa existe restrictii si/sau specificatii in anexele l si ll la Regulamentul Nr. 1935/2004.
 • Materialele utilizate la realizarea produselor livrate nu fac obiectul unei restrictii in alimente,fiind utilizate exclusiv materiale ce indeplinesc cerintele relevante ale Regulamentului (UE) nr.10/2011 si ale Regulamentului nr.1935/2004.
 • Produsele sunt destinate sa vina in contact cu toate tipurile de alimente,conform Anexei lll , punctul 4 din Regulamentul (UE) nr 10/20011.
 • Conditii de contact destinate: Orice stocare pe termen lung la temperatura camerei sau mai scazuta,inclusiv incalzire pana la 70 C pentru un timp de pana la 2 ore sau incalzire la 100 C pentru 15 minute.

Conditii de depozitare:

 • Spatii igienizate,ferrite de expunere la lumina solara
 • Temperatura recomandata de depozitare : 0-35 C
CONTACT

Telefon : +40 734 684 258

Adresa : Industriilor Nr 1, Apahida 407035

Program de lucru : 09:00-18:00